Nasza strona używa cookies, klikając w przycisk "akceptuję" zgadzasz się na ich stosowanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ich działaniu kliknij w przycisk "więcej".

Smaller Default Larger

 1.x walne zgromadzenie osptn ballast.pl

 

 

W piątek 17 września br., w Pabianicach odbyło się jubileuszowe, bo już X Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Ponadnormatywnego. Wybór miejsca spotkania w centrum Polski spowodował, że zarówno członkom OSPTN, jak i zaproszonym gościom dogodny dojazd – wszyscy mieli tak samo daleko…

Program spotkania obejmował szereg interesujących branże tematów. Wstępem była debata na temat „Rozwój energetyczny Polski, a drogowy transport nienormatywny”. Prelegenci zwrócili uwagę, na skalę przyszłych inwestycji w energetykę wiatrową. W najbliższych latach należy spodziewać się budowy 1500 wiatraków w Polsce, co będzie wymagało wydania około 20 tyś. zezwoleń na transport ponadnormatywny. Przy obecnych kłopotach GDDKiA w wydawaniu tych dokumentów, zapowiada się poważne zablokowanie instytucji, która już dziś zasypywana jest wnioskami „na zapas”. Statystyki GDDKiA pokazują, że na złożonych 18 tyś. wniosków, tylko 8 tyś. okazało się w pełni zrealizowanymi w praktyce transportowej. Z drugiej strony nie dziwi przezorność przewoźników, ponieważ z nie do końca jasnych powodów wydawanie zezwoleń objęte jest długotrwałą procedurą administracyjną, narzuconą przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. – Jesteśmy zakładnikami procedur – powiedział Tomasz Zuchowski, Generalny Dyrektor GDDKiA, prelegent, który jest także za skróceniem czasu wydawania zezwoleń. To, jak wiadomo, samo w sobie, zmusza przedsiębiorców do nielegalnych przewozów – budowy, fabryki, elektrownie nie mogą czekać miesiącami. Problem rozwiązałby w dużej mierze elektroniczny system wydawania zezwoleń, którego nadal nie ma.

 

3.x walne zgromadzenie osptn ballast.pl

 

Co ciekawe, jego powstania domaga się także Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który reprezentowany był w Pabianicach przez Pana Huberta Jednorowskiego, który podzielił się myślą, że i Inspekcja skorzysta na systemie elektronicznych zezwoleń. Będzie wówczas na bieżąco informowana o ilości i kierunkach transportów, a po skali wniosków będzie mogła ocenić, którzy przedsiębiorcy nadal przewożą ładunki „na dziko”. Z kolei pod adresem GDDKiA padły uwagi o braku informacji o planowanych remontach na trasie przewozu. Nie jednokrotnie się zdarzało, że mimo wydanych zezwoleń, transport nie mógł dojść do skutku z uwagi na zamkniecie drogi lub ograniczenie przejazdu. Grzegorz Samoć z firmy DSV, która w najbliższym czasie planuje przewieźć 400 elektrowni wiatrowych, dziwił się, że GDDKiA nie potrafi połączyć faktów: terminów przewozów z terminami remontów. Z kolei Jakub Szewczyk z firmy Centrans podkreślił, że mała ilość wydanych zezwoleń oznacza „partyzantkę” w branży i podsunął pomysł, aby stałe zezwolenia były z automatu cyfrowe. Jego zdaniem od I do IV kategorii czas wydawania dokumentów powinien być skrócony, ponieważ dopiero w najwyższym pułapie piątym, istnieje największe ryzyku zniszczeń w infrastrukturze drogowej. Jakub Szewczyk argumentował, że skoro zezwolenie jest jedynie opłatą – taką jak e-toll – to podobnie jak on nie powinno być traktowane według procedur KPA. Innym problemem jest konieczność zatrudniania ludzi do analizy wniosków spływających do GDDKiA, na co ta instytucja nie może sobie pozwolić.

 

6.x walne zgromadzenie osptn ballast.pl

 

Honorowym gościem Walnego Zgromadzenia była Iwona Blecharczyk, znana szerzej jako Trucking Girl. Poruszyła ona problem słabej infrastruktury drogowej pod kątem potrzeb sanitarnych kierowców. Mająca doświadczenie w transporcie ponadnormatywnym kierowczyni, zwróciła uwagę na brak zasady znanej z zagranicznych parkingów, polegającej na tworzeniu miejsc do parkowania dla „gabarytów”, nawet „na gorąco”, gdzie policja usuwa inne ciężarówki. Skrytykowała też błędy w infrastrukturze nowobudowanych miejsc postojowych przy głównych drogach, które już na etapie projektowania nie uwzględniały transportu ciężkiego. Zdaniem Iwony Blecharczyk, konieczne jest nadanie większych uprawnień pilotom np. prawa do używania niebieskiego światła ostrzegawczego, jak ma to miejsce w Austrii.

 

8.x walne zgromadzenie osptn ballast.pl

 

Osobą, która musiała zmierzyć się z tyloma słusznymi głosami był Pan Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. Nie podzielał on opinii o wyłączeniu zezwoleń ze strefy KPA, wskazując, że…zabrania tego sam KPA, jak i Najwyższa Izba Kontroli. Ogólnikowo też zapewnił o pracach nad elektronizacją i automatyzacją przyjmowania i wydawania zezwoleń. Nie pierwszy raz skończyło się na obietnicach. Dlatego, niejako na zachętę, Łukasz Chwalczuk prezes OSPTN, poprosił Dyrektora Oleksiaka o intensyfikację prac w Ministerstwie i podziękował za „covidowe zezwolenia” wydawane od czasu pojawienia się pandemii. Dzięki nim branża nadal funkcjonuje, a gospodarka się kręci.

 

19.x walne zgromadzenie osptn ballast.pl

 

Niemal antidotum na problemy w wydawaniu zezwoleń okazało się przemówienie por. dr inż. Igora Betkiera z Instytytu Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej. Ten, mający duże doświadczenie w organizacji przewozów czołgów, naukowiec opracował system wyznaczania najlepszej trasy dla transportu ponadnormatywnego, na terenie województwa mazowieckiego. Narzędzie uwzględnia parametry dróg, infrastrukturę sąsiadującą, parkingi, nośności mostów, historię natężenia ruchu, warunki atmosferyczne i wiele innych czynników. System obejmuje drogi krajowe Mazowsza, ale stosunkowo szybko można go rozbudować o inne drogi i województwa. Automatycznie liczy opłaty związane z demontażem np. oznakowania i wybiera w oparciu o budżet najtańszą drogę. Prelekcja młodego naukowca bardzo spodobała się przewoźnikom, ponieważ sami chcieliby mieć takie narzędzie i życzą takiego rozwiązania GDDKiA.

 

21.x walne zgromadzenie osptn ballast.pl

 

Ostatnią grupą myśli omawianą na spotkaniu były podwyżki płac i frachtów związane z wejście Pakietu Mobilności w kwietniu 2022 roku. Temat omówili przedstawiciele Grupy Inelo, Łukasz Włoch i Kamil Wolański. Panowie pokazali zagrożenia, jakie niesie nowa rzeczywistość prawna oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Nie zabrakło także dobrych rad od Łukasza Chwalczuka, który wyjaśniał jak radzić sobie z mandatami nakładanymi przez służby celne.

 

26.x walne zgromadzenie osptn ballast.pl

 

Na zakończenie spotkania miały miejsce trzy miłe wydarzenia. Pierwszym było powołanie branżowej nagrody – roboczo zwanej OSPTN Awards – która będzie przyznawana za wyjątkowe przedsięwzięcia członków stowarzyszenia: przewoźników, pilotów, firm dźwigowych i spedycji. Miło nam poinformować, że portal ballast.pl – w osobie Grzegorza Teperka – będzie członkiem kapituły nagrody. Drugim miłym punktem programu było losowanie nagród, a trzecim uroczysta kolacja.

 

                                                                                                                                                                                                                              Grzegorz Teperek, ballast.pl

Zapisz się na newsletter