Nasza strona używa cookies, klikając w przycisk "akceptuję" zgadzasz się na ich stosowanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ich działaniu kliknij w przycisk "więcej".

Smaller Default Larger

 3.glosowanie nad reforma transportu ciezkiego w ue ballast.pl

 

 

Parlament Europejski będzie głosował w przyszłym tygodniu nad propozycją reformy transportu ciężkiego w UE, przedstawioną przez ESTA.

ESTA, wiodące europejskie stowarzyszenie transportu drogowego nienormatywnego i żurawi, od dawna wspiera reformę i harmonizację przepisów regulujących transport ciężki w całej Unii Europejskiej. Propozycje te są obecnie rozpatrywane przez Komisję Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego, a głosowanie zaplanowano na 14 lutego br.

Obejmują one długo oczekiwane przyjęcie w całej Europie standardowej dokumentacji SERT dotyczącej rejestracji pojazdów o nienormalnym obciążeniu – działanie, które ESTA wspiera od wielu lat. SERT, specjalna europejska rejestracja pojazdów ciężarowych i przyczep, ma na celu ograniczenie formalności i biurokracji, z jakimi boryka się branża. Stanowiło ono część europejskich wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie nietypowego transportu drogowego, opublikowanych po raz pierwszy w dyrektywie transportowej Komisji Europejskiej w 2005 r., ale przyjętych jedynie przez niewielką liczbę państw członkowskich.

ESTA rozumie, że inne propozycje obecnie przedstawione do przyjęcia przez komisję TRAN to:

  • „punkt kompleksowej obsługi” w każdym kraju w celu uzyskania zezwoleń
  • ujednolicone formularze wniosków o pozwolenie
  • korzystanie z zezwoleń elektronicznych
  • harmonizacja zasad eskorty i oznakowania pojazdów
  • zakaz nakładania wymagań językowych na kierowców
  • umożliwienie dostępności systemów we wszystkich językach UE

Propozycje zawarte są w poprawkach do unijnej dyrektywy w sprawie wag i wymiarów, która jest obecnie poddawana przeglądowi.

Dyrektywa w sprawie mas i wymiarów określa maksymalne dopuszczalne wymiary pojazdów ciężkich (HDV) wykorzystywanych w krajowym i międzynarodowym transporcie komercyjnym oraz maksymalne dopuszczalne masy pojazdów ciężkich stosowanych w międzynarodowym transporcie komercyjnym.

Zapewnia to uczciwą konkurencję, gdyż państwa członkowskie nie mogą ograniczać ruchu pojazdów spełniających te ograniczenia w wykonywaniu międzynarodowych przewozów transportowych na swoim terytorium.

Nowo zmieniona dyrektywa będzie również wymagać od państw członkowskich UE posiadania jednego punktu dostępu do wszystkich informacji dotyczących krajowych maksymalnych dopuszczalnych wymiarów i mas pojazdów, a także wszelkich ograniczeń, w tym dotyczących wysokości, na określonych obszarach lub na określonych drogach.

Zobowiązuje także Komisję Europejską do utworzenia portalu internetowego, który będzie zawierał wszystkie powyższe informacje na temat przepisów dotyczących transportu ciężkiego i ponadnormatywnego, wraz ze szczegółami dotyczącymi tras, którymi mogą poruszać się pojazdy przewożące ładunki niepodzielne.

Dyrektor ESTA Ton Klijn powiedział: „Przed nami jeszcze długa droga, zanim nasze propozycje zostaną przyjęte, ale nasze argumenty i nasza branża są traktowane poważniej niż kiedykolwiek w przeszłości. Jesteśmy ostrożnymi optymistami, że w komisji TRAN panuje szerokie porozumienie w całym spektrum politycznym w sprawie przepisów dotyczących ładunków niepodzielnych. Jednak później propozycje zostaną poddane procesowi konsultacji między Radą Europejską, Parlamentem i Komisją, więc pozostaje jeszcze wiele do zrobienia”.

W rezultacie ESTA zwraca się do swoich członków o lobbowanie wśród swoich przedstawicieli krajowych, aby zapewnić im pełną świadomość problemów i posiadanie wszystkich informacji potrzebnych do poparcia jej propozycji.

 

 

Źródło: ESTA

Zapisz się na newsletter