Nasza strona używa cookies, klikając w przycisk "akceptuję" zgadzasz się na ich stosowanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ich działaniu kliknij w przycisk "więcej".

Smaller Default Larger

 2.propozycje zmiany dyrektywy 96 53 we ballast.pl

 

 

ESTA – europejskie stowarzyszenie firm transportu ponadnormatywnego i dźwigów - z dużym uznaniem powitało szczegółowe nowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące mas i wymiarów pojazdów ciężarowych dopuszczonych do poruszania się po europejskich drogach oraz związanych z nimi przepisów dotyczących transportu ciężkiego i nienormatywnego.

Propozycje zawarte są w planowanych zmianach dyrektywy 96/53/WE opublikowanych w lipcu, a następnie będą przedmiotem debaty w Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego. Dyrektor ESTA, Ton Klijn, powiedział, że dokument „zawiera wiele pozytywnych elementów, które mogą dać przewoźnikom drogowym nowe możliwości dalszej poprawy wydajności operacyjnej, lepszej współpracy z innymi rodzajami transportu i zmniejszenia wpływu branży na środowisko”.

W szczególności ESTA z zadowoleniem przyjęła propozycje wprowadzenia punktu kompleksowej obsługi zezwoleń, obowiązkowego wprowadzenia znormalizowanego formularza wniosku oraz zobowiązania państw członkowskich UE do współpracy w zakresie wymogów dotyczących sygnalizacji pojazdów i oznakowania transportowego, a także środków zapobieganie barierom w postaci wymogów dotyczących języka narodowego dla kierowców i operatorów pojazdów eskortujących.

Klijn dodał jednak, że niektóre propozycje wymagają doprecyzowania, zwłaszcza w odniesieniu do sposobu egzekwowania nowych przepisów, podczas gdy niektóre tematy zostały pominięte lub odroczone – jak na przykład wieloletnia prośba ESTA o rozwój ogólnoeuropejskich „korytarzy” dla transportu nienormatywnego.

„Chociaż jesteśmy optymistami co do większości nakreślonych zmian, należy również zachować pewną ostrożność. Propozycje nie zostały jeszcze omówione w komisji TRAN Parlamentu Europejskiego i nawet wtedy będą przedmiotem trójstronnych konsultacji między Komisją Europejską, Parlamentem i Radą Ministrów. Mimo to jest to znaczący krok we właściwym kierunku. Będziemy wywierać presję na zmiany i z zainteresowaniem oczekujemy kolejnych kroków.” – dodaje Klijn

 

Źródło:ESTA

Zapisz się na newsletter